Aktuality z domova

Petice

Nasjtede nás také na Facebooku

Vážené kolegyně a kolegové,

Vážení klienti lékáren,

v příloze naleznete petici, kterou jsme se rozhodli sepsat s několika kolegy z našeho okolí.

Současná situace v lékárnách, spojená s nedostupností léčiv je již neudržitelná.

Aktuálně navržené změny zákona ministerstvem fakticky nedostupnost léčiv neřeší. Naopak celou situaci ještě komplikují, zavádějí lékárnám další objednávací limity, nesmyslné povinnosti, další datové hlášení a limitace, a hlavně řízenou distribuci výhradními kanály, čímž se omezuje dostupnost léčiv v distribuci běžným způsobem. Ze zákona je eliminován „chráněný distribuční systém“, byď je tento obsažen v legislativě většiny členských zemí EU.

Pro nás již není možné pouze nečinně přihlížet tomu, jak je náš milovaný obor ničen a dehonestován na úroveň marketingového obchodu a zcela mizí jeho zdravotnický charakter. Jak vznikají návrhy na náhradu klasických lékáren výdejními automaty či monopolně řízenou distribucí léčiv.

Tuto petici adresujeme představitelům obou našich parlamentních komor a předpokládáme, že je srozumitelná a zcela jasně a stručně popisuje, co po našich zákonodárcích požadujeme. Koncipovali jsme ji tak, aby byla podepisována nejen námi, lékárníky, ale i našimi pacienty, dalšími zdravotnickými pracovníky a občany napříč celou republikou. Zaměření je také na venkov, kde valem mizí obslužnost a infrastruktura, kde často právě lékárna substituuje primární lékařskou péči.

Požadujeme také změnu financování, regulace a cenotvorby léčiv jako takových, ale i změnu financování naší lékárenské práce, neboť za poslední léta nám nejsou ani vykryty náklady na kumulativní inflaci, natož na neustále se zvyšující ceny energií a další náklady. Systém regulace z devadesátých let je přežitý a je hlavním důsledkem nedostatku léčiv na trhu, protože výrobci již nechtějí či nemohou dovážet a vyrábět léčiva za tak nízké ceny, které jim státní regulátoři určují. S tím souvisí i kritické podhodnocení vlastní práce lékárníka, kdy jsme hodinovou sazbou placeni hůře, jak technická povolání či učňovské obory.

Nyní již skutečně jde o zachování tradičního lékárenství na etických principech Hippokratovy přísahy, kdy nezávislý lékárník může a chce pomoci nemocným lidem tak, aby léčba byla co nejefektivnější a principiálně oddělena od ekonomických zájmů provozovatele lékárny. Tradiční lékárenství je nyní protipólem lékárenských řetězců, které nabízí komerčně zaměřenou „prefabrikovanou“ službu.

Každý z lékárníků, zdravotníků nebo spoluobčanů sám o sobě může pomoci tuto petici šířit i moderními sociálními sítěmi jako je Facebook, Instagram, apod.

Prosím rozšiřujte petici v regionech na místní samosprávy, obecní úřady, do seniorských domů, škol, do mateřských klubů – prostě všude tam, kde jako lékárníci a zdravotníci máte „dobré slovo“ a všude, kde působíte. Šiřte petici také mezi své komunální či parlamentní politiky!

Vysvětlujte možná rizika zániku lékárenské péče v kontextu středoevropské společnosti, poukazujte na funkční systémy v Německu, Rakousku či Polsku nebo i Maďarsku.

Připravili jsme možnost podepisovat petici i na platformě PETICE.COM pro ty, co nyní nemohou osobně zajít do jedné z nezávislých lékáren. (https://www.petice.com/petice_pro_zajitni_rovne_dostupnosti_leiv_ve_vech_lekarnach_v_r#form)

Dobré jsou ale i klasické podpisy na podpisových arších, které vyplněné směřujte na adresu petičního výboru. Cílem je získat do 6.12.2023 celkem 200.000 podpisů, které budou předloženy před jednáním zdravotního výboru parlamentu.

Na žádost delegáta Dr. Sklenáře byla petice předložena dne 3.11. na 32. sjezd České lékárnické komory, aby bylo umožněno tuto petici projednat a nechat podepisovat přímo na sjezdu. Hlasováním však sjezd rozhodl negativně, takže petice nebude podporována ze strany ČLnK. Bohužel zjevně a většinově delegáti sjezdu profesní komory se nechtějí s principy rovného přístupu k lékům pro všechny bez podpory monopolních struktur ztotožnit. O to je smutnější, že sama lékárnická komora nemá v této věci jasno, ani když tyto principy byly v plnění usnesení za minulé období.

Je tedy pouze na nás, nezávislých lékárnících, a na našich klientech, zda-li máme v sobě ještě tolik síly a chceme zachovat klasické lékárenství, jako alternativu k stále sílící monopolizaci lékového trhu.

Jako petiční výbor máme zajištěno, že budeme i následně s peticí mediálně aktivně pracovat.

Žádáme Vás tímto, byste tuto petici podpořili ať již vlastním podpisem nebo zřízením podpisového místa nebo i umístněním petice na Vaše webové stránky sociální sociální sítě. Oslovte své přátelé v okolí a zapojte je do podpisové akce!

Pro Vás, kteří jste se rozhodli zřídit podpisové místo nebo podpoříte petici na elektronických platformách jsme vypracovali manuál, který je v příloze/ke stažení (http://www.vasilekarnici.cz/cz/aktuality-z-domova/aktualita/petice).

Děkujeme za podporu
petiční výbor 

 

Podepsat PETICI

Finančně můžete tuto petici a její mediální šíření podpořit finančním příspěvkem
na transparentní účet číslo: 56448381/2010 ve FIO BANK CZ.

(link: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=56448381)

Technicky zajištuje podporu této petice z.s. Vaši Lékárníci.CZ

Děkujeme za vaši podporu a v případě dotazů nás kontaktujte na: info@peticelekarnici.cz

Vyplněné petiční archy zasílejte poštou na: Lékárna U bílého lva, Černokostelecká 154/27a, 251 01 Říčany.

Za petiční výbor

PharmDr. Lucie Nedopilová
Lékárnice
Předseda petičního výboru

 

soubory ke stažení:

petice-lekarny-2023-11-02_signlne.pdf [350,66 kB] 03.11.2023 18:15:53

peticni-arch-lekarny-2023-11-02.pdf [265,22 kB] 03.11.2023 18:35:35

petice-pro-web.gif [82,81 kB] 22.11.2023 20:00:52

vl_petice_plakat.jpg [165,48 kB] 23.11.2023 10:42:59

vl_petice_plakat_a4.pdf [1,14 MB] 23.11.2023 10:44:45

vl_petice_plakat_a3.pdf [1,3 MB] 23.11.2023 10:44:45

Facebook Twitter

Kontakt

Vaši Lékárníci CZ z.s.
Koněvova 2496/223 (c/o Lék. U bíl.lva)
130 00 Praha 3 -Žižkov

e-mail

info@msml.cz