Co chtějí VašiLékárníci.CZ

1.

Důsledné dodržování platného zákona o léčivech zaručující dodávky léků pro všechny pacienty.

Zákonem zajistit: Léčiva jako regulovaná komodita musí být distributorem lékárnám dodána bez dalších podmínek.

2.

Stanovení stejných doplatků na léky.

Cena i úhrada léčiv hrazených ze zdravotního pojištění je určována státní autoritou a je ve všech lékárnách stejná. Osvobodíme pacienty od doplatkové turistiky.

3.

Smysluplnou regulaci sítě lékáren dle vzoru západní Evropy, na základě demografických a geografických kritérií.

Současná absence kritérií pro vznik nových lékáren vede k nedostupnosti lékárenské péče zvláště v menších obcích. Je nutné zavést pravidla pro vznik nových lékáren: 500 m vzdušnou čarou od stávající lékárny, spádovost 3000 obyvatel.

4.

Dlouhodobou transparentní koncepci financování lékárenské péče.

Zavedení Taxy dispensatorium, která zajistí lékárnám stabilní příjem, který nebude vázán na cenu léčiva. TD bude valorizována v závislosti na inflaci.

Vyhledávání

Facebook Twitter

Kontakt

Vaši Lékárníci CZ z.s.
Koněvova 2496/223 (c/o Lék. U bíl.lva)
130 00 Praha 3 -Žižkov

e-mail

info@msml.cz