Naše aktivity

Výzva ministrovi zdravotnictví k zajištění dodržování zákona o léčivech a financování odborné práce v lékárnách

Jedná se o společnou akci České lékárnické komory, Grémia majitelů lékáren, Poskytovatelů lékárenské péče a VašiLékárníci.cz, která byla představiteli těchto organizací podepsána 22.5.2018. Výzva poukazuje na závažnost situace v lékárnách z hlediska zajištění potřebného množství léčiv pro pacienty v zákonem garantované lhůtě a také na zajištění finančních prostředků do lékáren v rámci dohodovacího řízení do úhradové vyhlášky na rok 2019, které v přípravné fázi bylo prozatím ukončeno nedohodou.

Souhlas se závěry Výzvy mohou podepisovat vedoucí lékárníci či odborní zástupci z lékáren. V rámci zajištění organizace akce byl zvolen následující postup. Podepsané archy se budou shromažďovat na Grémiu majitelů lékáren (GML), vyplněnou a podepsanou třetí stranu Výzvy zašle z každé lékárny lékárník na kontaktní email gml@gmlcr.cz a do předmětu emailu uvede text: SPOLEČNÁ VÝZVA. Termín pro zaslání archů je stanoven do 15.6.2018. Podepsané archy budou shromážděny na GML a následný postup bude v kooperaci a koordinaci všech podepsaných organizací. Smyslem organizování této Výzvy a jejího podepsaní je deklarovat závažnost situace v lékárnách po celé České republice a je tedy na místě, aby se pod Výzvu podepsal co největší počet vedoucích lékárníků či odborných zástupců z lékáren.

podpisový arch pod výzvu ministrovi zdravotnictví f. pdf.pdf [155,66 kB] 29.05.2018 16:30:47

výzva ministru zdravotnictví .pdf [568,99 kB] 29.05.2018 17:32:53

Vyhledávání

Facebook Twitter

Kontakt

Vaši Lékárníci CZ z.s.
Koněvova 2496/223 (c/o Lék. U bíl.lva)
130 00 Praha 3 -Žižkov

e-mail

info@msml.cz