Naše aktivity

Pracovní zasedání Vašich lékárníků v Kácově

V Kácově 14. dubna 2018

Na pracovním výjezdním zasedání Vašich lékárníků v Kácově byly definovány nejdůležitější priority na tento rok. Pracovní skupina rovněž zpracovala odborný argumentář, který bude jednotně používat ve své činnosti vůči státní správě, samosprávám a médiím.

„Chtěli jsme vyčíslit obrovské náklady, které mají lékárny při svém provozování. Máme zde obrovský nárůst administrativy se zaváděním eReceptů, blíží se nám Protipadělková směrnice apod.  Připravili jsme podklady pro nezávislý ekonomický audit, který má nestranně potvrdit, že lékárenství v České republice je dlouhodobě podhodnocené. Pak se nemůžeme divit, že máme nedostatek kvalifikovaných farmaceutů v lékárnách, když je nedokážeme zaplatit. Jedině konkrétní čísla nám pomůžou obhájit na ministerstvu, proč chceme po ministerstvu 30 Kč za položku na recept a 20 Kč za výkon lékárníka,“ řekl předseda spolku Aleš Nedopil. 

Co chtějí Vaši lékárníci:

 1. Důsledné dodržování platného zákona o léčivech zaručující dodávky léků pro všechny pacienty.
  Zákonem zajistit: Léčiva jako regulovaná komodita musí být distributorem lékárnám dodána bez dalších podmínek.
 2. Stanovení stejných doplatků na léky.
  Cena i úhrada léčiv hrazených ze zdravotního pojištění je určována státní autoritou a je ve všech lékárnách stejná. Osvobodíme pacienty od doplatkové turistiky.
 3. Smysluplnou regulaci sítě lékáren dle vzoru západní Evropy, na základě demografických a geografických kritérií.
  Současná absence kritérií pro vznik nových lékáren vede k nedostupnosti lékárenské péče zvláště v menších obcích. Je nutné zavést pravidla pro vznik nových lékáren: 500 m vzdušnou čarou od stávající lékárny, spádovost 3000 obyvatel.
 4. Dlouhodobou transparentní koncepci financování lékárenské péče.
  Zavedení Taxy dispensatorium, která zajistí lékárnám stabilní příjem, který nebude vázán na cenu léčiva. TD bude valorizována v závislosti na inflaci.

Pracovní skupina připravuje mediální kampaň na podporu prosazení těchto priorit v elektronických médiích. Kampaň bude spuštěna na konci května v závislosti na výsledku Dohadovacího řízení na ministerstvu. Vaši lékárníci plně respektují dohodu s ministerstvem o mediálním neútočení, neboť jsou závazné přísliby představitelů ministerstva  o navýšení finančních prostředků v lékárenství.

Kontakt:

Mgr. Aleš Nedopil, mob.: 608 453 393, nedopil@msml.cz 
Mgr. David Gregor, mob.: 776 313 140, gregor@msml.cz 

2018-04-14_tz_vasilekarnicicz.pdf [463,78 kB] 10.05.2018 9:52:57

Vyhledávání

Facebook Twitter

Kontakt

Vaši Lékárníci CZ z.s.
Koněvova 2496/223 (c/o Lék. U bíl.lva)
130 00 Praha 3 -Žižkov

e-mail

info@msml.cz