Naše aktivity

I. Celonárodní sněm lékárníků 2018

O akci

Dne 2. února 2018 se uskutečnil v prostorách Farmaceutické fakulty VFU v Brně I. Celonárodní sněm lékárníků. Akce se zúčastnilo celkem 112 registrovaných účastníků ze všech regionů České republiky. Byly zde zastoupeny i další významné lékárnické organizace jako Grémium majitelů lékáren (GML), Grémium lékárníků Čech, Mravy a Slezska (GLČMS), Mladí lékárníci apod. Zahraniční hosté a přednášející byli z Rakouska, Slovenska a Švýcarska. Dle zkušeností kolegů z okolních států teprve sjednocení lékárnických skupin přinese větší tlak na státní aparát. Bylo konstatováno, že konkurence cenou a výší doplatku mezi lékárnami vede ke snížení poskytované zdravotní péče pro pacienta. Proto jako lékárníci usilujeme o pevné ceny a stejné doplatky pro všechny pacienty a jasná moderní pravidla pro účinnou regulaci trhu, která by skutečně chránila handicapované pacienty. Klíčové pro budoucnost profese lékárníka je udržení profesní svobody ve výběru nejvhodnějšího léčiva pro pacienta bez motivace finanční odměny závislé na ceně léčiva. Současný lékárník musí být vnímám jako zdravotník, nikoliv jako retailový prodejce.

Závěrečným usnesením sněmu je Brněnská výzva (zde ke stažení), která byla odeslána předsedovi Vlády ČR a ministrovi zdravotnictví ČR.

Tiskové výstupy a zpravodajství o sněmu:

Reportáže České televize - zpravodajství ČT24:

Reportáž Český rozhlas Plus - pořad Den ve 24hodinách:

Zprávy ČTK:

Tištěné časopisy a periodika:

Původní záměr pro uspořádání sněmu

Cílem sněmu je sjednotit všechny lékárníky. Není nadále možné, abychom nechali likvidovat české nezávislé lékárenství. Je na čase ukázat, že nám lékárníkům není lhostejný stav, v jakém se momentálně české zdravotnictví nachází. Pokud i nadále bude docházet k chaotickému rozšiřování lékáren řetězcového typu s prefabrikovanými službami retailového typu a k likvidaci malých veřejných lékáren, hrozí, že lékárenství přestane být svobodné zdravotnické povolání.

Pojďme se my všichni lékárníci sjednotit a navrhnout novou koncepci lékárenství. Pojďme společně diskutovat o nových neotřelých možnostech, které můžeme, jako silná profesní skupina lékárníku, využít k oslovení veřejnosti a politické reprezentace ČR. Pojďme začít společně prosazovat pevné ceny léku a doplatků na léky. Vyražme do boje za návrat lékáren do rukou lékárníků. Odstraňme profesní xenofobii a klíny, které nyní rozdělují náš stav ve vzájemné spolupráci. Mnozí naši zahraniční kolegové tento boj úspěšně zvládli. A protože přijali pozvání na náš sněm, můžeme společně diskutovat toto zásadní téma. A zároveň se inspirovat prací našich kolegu v zahraničí.

Osobnosti kongresu

RNDr. Petr Fiala, PharmDr. Lucie Nedopilová, Václav Dolejší, Mgr. Eva Procházková, PharmDr. Beata Valocká, RNDr. PhMr. Jiří Dlouhý, Mag. Heinz Kadlez, Mgr. Aleš Nedopil, Peter Toscano, FPH, RNDr. Anton Bartůnek

  • 1

brnenska_vyzva.pdf [371,83 kB] 26.07.2018 9:42:44

Vyhledávání

Facebook Twitter

Kontakt

Vaši Lékárníci CZ z.s.
Koněvova 2496/223 (c/o Lék. U bíl.lva)
130 00 Praha 3 -Žižkov

e-mail

info@msml.cz