Ochrana osobních údajů

Zavazujeme se plně respektovat důvěrný charakter vašich osobních dat. Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.