Tiskové zprávy

Regionální výzva poslancům o situaci v českém lékárenství

Lékárníci ze spolku Vaši lékárníci iniciovali adresnou výzvu svým regionálním poslancům ve věci smysluplné regulace a transformace českého lékárenství. Vzhledem k tomu, že každý poslanec bude rozhodovat nebo hlasovat o důležitém Zákoně o léčivech, je třeba fakticky objasnit stávající situaci českých lékárníků a zajistit podporu nových systémových změn. Změny zákona by měly zajistit dostupnost lékáren a léků i v malých městech, zabránit nekalým praktikám a garantovat odborný přístup k pacientům.

„Abychom v našem počínání byli úspěšní, je nutné hovořit s každým zákonodárcem osobně a vysvětlit nutnost systémových změn v lékárenství. V regionech zanikají malé lékárny, které byly vždy součástí standardní občanské vybavenosti. Ve městech mizí klasické tradiční lékárny, které nemohou obstát v systému, který je postaven pouze na maržích a zpětných bonusech. Je potřeba zaplatit farmaceuty za výkon. Tím předejdeme zániku malých lékáren, odchodu kvalifikovaných farmaceutů a zároveň narovnáme konkurenční prostředí mezi lékárnami,“ vysvětlil smysl této aktivity magistr David Gregor, lékárník z rodinné Zámecké lékárny v Děčíně.

Dopisy jednotlivým poslancům s konkrétními návrhy změn rozešlou Vaši lékárníci poslancům do konce měsíce. Každý poslanec bude mít možnost navštívit osobně lékárnu ve svém regionu a dozvědět se více o práci lékárníků a seznámit se s potřebnou reformou. 

„Věříme, že každý z poslanců si udělá čas. Lékárník je důležitou součástí zdravotnictví u nás. Jeho prioritou je na základě kvalitního vzdělání a zkušeností poskytovat pacientovi odborné poradenství, které je také důležitou kontrolou ve správném užívání, dávkování nebo kombinování léků. Takový odborný servis za Vás nezajistí internetový prodej léků. Jedině vyvážený systém, maximální využití vzdělání lékárníků jako je tomu ve Švýcarsku a Rakousku, přinese benefity pacientovi,“ vysvětluje magistra Kristýna Pilátová, lékárnice z Lékárny ve Voticích.

Poslanecká sněmovna by měla změny v Zákoně o léčivech projednávat ještě třikrát během roku 2018.

Celé znění dopisu: 

Vážený pane poslanče, 

dovoluji si Vás oslovit jako aktivní lékárník regionu, ve kterém jste od svých voličů získal mandát k zastupování v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.  

České lékárenství potřebuje dlouhodobě novou jasnou reformu, která zamezí systémové likvidaci klasických lékáren v malých městech a obcích a to i v našem regionu. Tato problematika je přitom úzce spojena i s nutností zavést transparentní financování lékárenské péče, které v samotném důsledku prospěje hlavně samotným pacientům.  

Na těchto základech byl pro lepší komunikaci založen spolek Vaši lékárníci z s., který má podporu České lékárnické komory. Jeho smyslem je vysvětlovat a zároveň nabízet systémová a vyvážená řešení. V tomto duchu aktuálně vedeme intenzivní jednání s Ministerstvem zdravotnictví, které se s naším názorem jak tuto problematiku řešit, zcela ztotožňuje. Níže si dovolujeme uvést priority probíhajících jednání.

Co chtějí VašiLékárníci.cz

 1. Důsledné dodržování platného zákona o léčivech zaručující dodávky léků pro všechny pacienty.
  Zákonem zajistit: Léčiva jako regulovaná komodita musí být distributorem dodána všem lékárnám bez dalších, většinou diskriminačních, podmínek.
 2. Stanovení stejných doplatků na léky.
  Cena i úhrada léčiv hrazených ze zdravotního pojištění je určována státní autoritou. Dnes bohužel není, na rozdíl od okolních zemí, koncová cena ve všech lékárnách stejná. Tímto současný systém stanovení cen a úhrad vlastně nechrání koncové nemocné pacienty. Stejné koncové ceny a doplatky na regulovaná léčiva jsou sociálně spravedlivé, nezvýhodňují obyvatele a aglomeracích oproti obyvatelům na venkově a osvobodí pacienty od doplatkové turistiky.
 3. Smysluplnou regulaci sítě lékáren dle vzoru vyspělých zemí Evropské unie, na základě demografických a geografických kritérií.
  Současná absence kritérií pro vznik nových lékáren vede k nedostupnosti lékárenské péče zvláště v menších obcích na rozdíl od velkých měst, kde kumulace lékáren vede k nekalým praktikám. Je nutné zavést pravidla pro vznik nových lékáren: 500 m vzdušnou čarou od stávající lékárny, se spádovostí 3000 obyvatel.
 4. Dlouhodobou transparentní koncepci financování lékárenské péče.
  Zavedení odměny práce lékárníka tzv. taxou dispensatorium, která nebude vázána na cenu léčiva. Tato odměna zajistí stabilní příjem lékárny, nebude závislá na ceně léčiva a bude valorizována v závislosti na inflaci.

Vzhledem k tomu, že ze své pozice budete o celé řadě zákonů rozhodovat a hlasovat, chtěl bych Vás požádat o schůzku v této věci. Nabízím Vám i možnost návštěvy v naší lékárně, kde osobně uvidíte praktické fungování lékárny (zákulisí lékárny, komunikaci s pacienty, zpracování eReceptů apod.).  

Věřím, že Vám prospěch našeho regionu není lhostejný a zasadíte se o podporu smysluplné reformy lékárenství. Česká republika je nyní na rozcestí: buď půjdeme cestou smysluplné regulace této veřejné služby po vzoru Rakouska či Švýcarska, nebo podobně jako v Norsku vznikne bez smysluplné regulace trhu monopol, který nakonec povede k obrovskému zdražování léků.

Vážený pane poslanče, díky Vaší předvolební kampani vím, že Vám není lhostejný rozvoj a udržení služeb v našem regionu. Budu moc rád za Váš čas a setkání s Vámi. V příštím týdnu si Vás dovolím kontaktovat a domluvit si osobní schůzku.

Děkuji a s úctou

Kontakt:

Mgr. Aleš Nedopil, mob.: 608 453 393, nedopil@msml.cz 
Mgr. David Gregor, mob.: 776 313 140, gregor@msml.cz 

Vyhledávání

Facebook Twitter

Kontakt

Vaši Lékárníci CZ z.s.
Koněvova 2496/223 (c/o Lék. U bíl.lva)
130 00 Praha 3 -Žižkov

e-mail

info@msml.cz